สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่ส่งเพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ในรูปแบบของ e-mail
 
     
      บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่ส่งเพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ในรูปแบบของ e-mail : gs.proposal62@gmail.com แทนการส่งเป็นรูปเล่ม โดย 1 คน / 1 e-mail / 2 ไฟล์ (ไฟล์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่หน้าปกจนจบ  เป็นไฟล์รวมไม่แยกบททั้งในรูปแบบ Word และ PDF ระบุชื่อนามสกุล, สาขาวิชา, รหัสนิสิตตรงหัวข้อชื่อ e-mail ที่ส่ง) พร้อมใบบว.1, 2 และ 3 รวมถึง print ใบยืนยันการส่ง e-mail แนบมาพร้อม เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บเค้าโครงวิทยานิพนธ์และใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน