สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019)
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2019