สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบรรยายพิเศษ เรื่อง HEALTH & WELL BEING: Improvement of Health & Sport Science in ASEAN Region
 
     

       อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษา คณะ Sport Science Yogyakata State University ในหัวข้อ HEALTH & WELL BEING: Improvement of Health & Sport Science in ASEAN Region ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดมุมมองให้นักศึกษาและคณาจารย์ทราบถึงสถานการณ์สุขภาพใน ASEAN และโอกาสในการแก้ปัญหาร่วมกัน