สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU-3MT : TSU-Three Minute Thesis Competition) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2563