สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการจัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Three Minute Thesis Compettition ปีการศึกษา 2562)
 
     

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Three Minute Thesis Compettition ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ความทราบแล้วนั้น  สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-2019 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโดยการงดกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการจัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU 3MT) : TSU - Three Minute Thesis Compettition ปีการศึกษา 2562 ออกไป โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง