สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.66 ถึงวันที่ 28 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การยื่นเรื่องเพื่อขอสอบสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด (ระลอกใหา่
 
     

     ขอความอนุเคราะห์นิสิตทุกคนที่จะยื่นเรื่องสอบ หากมีการส่งเป็นไฟล์ทางระบบตามที่ได้ประกาศไว้ในเว็บบัณฑิตวิทยาลัย จะได้รับเอกสารรวดเร็วกว่า  ทั้งนี้คำร้องที่ยื่นขอสอบ (ขอเป็นไฟล์ word) เพื่อแทรกลายเซ็นต์รองคณบดีได้ โดยนิสิตสามารถนำเอกสารนี้ใช้แทนตัวจริงได้เลยค่ะและเอกสารที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นรายละเอียดดังแนบ เป็นของนิสิตสาขาการสอนวิทย์ฯ จัดส่งมาเรียบร้อยมาก  ขอบคุณนิสิตทุกคนที่ให้ความร่วมมือค่ะ

1. ตัวอย่างแบบคำร้อง 

2. เอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมคืนนิสิต