สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ด้วยกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
     

     ด้วยกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้