สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ส.ค.64 ถึงวันที่ 29 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการชี้แจงกระบวนการรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการชี้แจงกระบวนการรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 4 ราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings