สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.64 ถึงวันที่ 25 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมรายวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนและผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.45 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting