สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.64 ถึงวันที่ 1 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนา & การศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิยหลักสูตร ปร.ด.สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7
 
     

โครงการสัมมนา & การศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิตหลักสูตร ปร.ด.สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมโรยัลฮิลล์ ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล