สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.64 ถึงวันที่ 11 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564
 
     

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings