สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.64 ถึงวันที่ 12 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ในศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 64 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting