สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.64 ถึงวันที่ 24 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์ Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan)
 
     

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.