สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 17 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32
 
     

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting