สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภาคณะบริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2564
 
     

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย(ออนไลน์) ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และในภาคบ่ายได้เข้าร่วมประชุมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน และการทำงานร่วมกันในเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป