สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.65 ถึงวันที่ 17 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)
 
     

อธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting