สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.65 ถึงวันที่ 17 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564
 
     

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ระบบ Microsoft Teams