สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.65 ถึงวันที่ 17 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมการใช้งานระบบ iThesis วันที่ 13 มกราคม 2565
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ iThesis จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex