สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 28 เม.ย.65 ถึงวันที่ 28 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
 
     

ประกาศถึงนิสิตทุกท่านที่ประสงค์จะส่งเอกสารเพื่อขอสอบเค้าโครงฯ/ปากเปล่า วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคที่ 2/2564 ขอให้นิสิตดำเนินการตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูเอกสารตัวอย่างและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแอดเข้าสู่ไลน์กลุ่ม ตาม QR-CODE ในประกาศเพื่อติดต่อขอยื่นเรื่องสอบตามความประสงค์

 1. คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ !!!

 2. ตัวอย่างแบบคำร้องการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.2)

 3. ตัวอย่างแบบคำร้องการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (บว.5)