สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.65 ถึงวันที่ 25 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
 
     

การประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา