สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศเกี่ยวกับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาเรื่อง การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565