สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ย.65 ถึงวันที่ 16 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting