สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.65 ถึงวันที่ 19 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาทางวิชาการทิศทางการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทิศทางการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex และส่งสัญญาณการประชุมไปยังที่พักอาศัย ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง