สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมประสานงานการจัดการเรียนการสอนและการบริการ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

       บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมประสานงานการจัดการเรียนการสอนและการบริการ  วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง