สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.66 ถึงวันที่ 30 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2567
 
     

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2566 เพื่อสรรหาอาจารย์ที่ทําหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวโดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ www.fulbrightthai.org และกรอกใบสมัครได้ที่ http://apply.iie.org/flta2024 ทั้งนี้ FULBRIGHT จะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดระเบียบการ
www.fulbrightthai.org

กรอกใบสมัคร
http://apply.iie.org/flta2024

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานปลัดกระทรวง
กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2610 5450 (เจะฮ์สนะฮฺ)
โทรสาร 0 2354 5570
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chehasnah.mhesi@gmail.com

รายละเอียด