สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.66 ถึงวันที่ 13 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องกำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565