สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ทุน The Brian Cantor Scholarship Prize 2023-2024
 
     

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลก (World Technology Universities Network [WTUN]) ได้ประกาศรับสมัครทุน The Brian Cantor Scholarship Prize 2023-2024 ซึ่งเป็นทุนวิจัยสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกแก่มหาวิทยาลัยสมาชิก โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ https://www.wtu-n.net/bc-scholarship-prize/

ติดต่อสอบถาม
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทร 074 317604
email: international@tsu.ac.th