สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 16 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8thAnnual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ภายใต้ “Theme: Actions toward a carbon neutral society”
 
     

ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8thAnnual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ภายใต้ “Theme: Actions toward a carbon neutral society” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 092-938-9235 อีเมล sunthailand@op.kmutnb.ac.th

วันที่
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม
ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ 092-938-9235
อีเมล sunthailand@op.kmutnb.ac.th

รายละเอียด