สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 26 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology
 
     

ด้วย คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://techno2.msu.ac.th/Conference_inter/index.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-754085

วันที่
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567

สถานที่
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา

ลงทะเบียน
https://techno2.msu.ac.th/Conference_inter/index.php

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภัค ลีสงวน โทร 043-754085

โทรสาร 043-754086

รายละเอียด