สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.66 ถึงวันที่ 6 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยเดินทางไปบริจาคครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนวัดท่านางหอม
 
     

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้เดินทางไปบริจาคครุภัณฑ์ของสำนักงาน ให้แก่โรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และขนย้ายครุภัณฑ์บางส่วนไปยังสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง