สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.66 ถึงวันที่ 7 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดตัวเว็บไซต์ "TSU for Sustainable Development Goals"
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวเว็บไซต์ "TSU for Sustainable Development Goals" พื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จากรากสู่โลก (Glocalization) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณ : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จากรากสู่โลกเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายและการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม เปิดพื้นที่นวัตกรรมสังคม

คลิกชมรายละเอียดได้ที่
https://sdg.tsu.ac.th/

Facebook : TSU-SDGs for Sustainability
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551934004588