สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.66 ถึงวันที่ 8 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2566
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม