สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนวันกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 จากวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 
     
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนวันกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 จากวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
    โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.ba.mju.ac.th