ระบบจัดการคู่มือออนไลน์
ระบบจัดการคู่มือการศึกษาออนไลน์ พัฒนาเพื่อเพิ่ม ลบ ข้อมุลคู่มือการศึกษาและแผนการเรียนออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนจากหน้าเว็บไซต์