สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บัณฑิตวิทยาลัย
สายตรงคณบดี
ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
facebook บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวสารสถานการณ์ COVID-19
 
บัณฑิตวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    ข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับนิสิต
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูล COVID-19 ระลอกใหม่
แบบฟอร์มสําหรับนิสิต ขออนุญาตเดินทางไปในพื้นที่ตามสถานการณ์
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต ขอเข้าอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนระบบคัดกรอง COVID-19
-->  หน้า 1