สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Tsu Get Together สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องสองวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)
แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมโครงการ Happy Work Place ปีการศึกษา 2562
แจ้งผลการสำรวจความสุข 2562
-->  หน้า 1