สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นโยบายและแผน
แผน
รายงานการดำเนินงานประจำปี
งานวิจัยสถาบัน
มติย่อ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
บทความ/บทวิเคราะห์
บริการข้อมูล
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
 
 
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ กลับหน้าหลัก
      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนฯ การจัดจ้างไอทีสิส ปี64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 งบ 64
ประกาศไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-->  หน้า 1