สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
สายตรงคณบดี กลับหน้าหลัก
    ติดต่อคณบดี
   

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

โทรศัพท์ : 074-317655 ต่อ 7551

E-mail : prasong@tsu.ac.th

ตารางการประชุมคณบดี

สายตรงคณบดี