สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข้อมูลการติดต่อ กลับหน้าหลัก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 อาคาร 7 ชั้น 4

โทรศัพท์ : 074-317655

โทรสาร : 074-317656

E-mail : grad2018.tsu@gmail.com

Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ