สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย กลับหน้าหลัก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

140 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 074-317655 , โทรสาร 074-317656