*** หากมีข้อสงสัยเรื่องข้อมูลสถิตินิสิต กรุณาติดต่อ 7443 ( อนุวัฒน์ พัฒนเชียร )
*** สำหรับข้อมูลสถิตินิสิตจะดำเนินการเมื่อนิสิตรุ่นนั้นสำเร็จการศึกษาเท่านั้น