กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558
 
2 IS 46 นายวิทวัส วิฑูรย์พันธ์ 27-พ.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ
3 IS 47 นายอนุวัฒน์  คงราม 30-พ.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ ศศิธร วันที่ 30 พ.ค. 2559 
 
 คำตอบที่ 1
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ค. 2559)  
 
4 IS 62 นางมาลินี หมัดเจริญ 30-พ.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 2
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ค. 2559)  
 
TS 51 น.ส. กัลยา เก็มเบ็ญหมาด 30-พ.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 3
ตอบโดย ศศิธร (30 พ.ค. 2559)  
  แจ้งนิสิตส่งตรวจรูปแบบทุกสาขา เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งในกระทู้ว่าได้รับการอนุมัติเข้าเล่มหรือไม่  ให้นิสิตเช็คจากหน้าใบบว.12/บว 32 เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 4
ตอบโดย ศศิธร (31 พ.ค. 2559)  
  แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 31 พ.ค. 59 - 6 มิ.ย. 59  รับคืน วันที่ 7 มิ.ย  59  คณะกรรมการกลาง   เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 1 TS น.ส. พรอุมา นุ่นคง  คณะกรรมการกลาง  ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 2 TS น.ส. ณัฐติกา พรมดำ คณะกรรมการกลาง  ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณเป็นผู้ตรวจสอบ


ลำดับที่ 3 TS น.ส. นุชนาถ คงทอง  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 4 TS น.ส. ชาลีณี ด้วงนุ้ย  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรับคืนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 5
ตอบโดย ศศิธร (31 พ.ค. 2559)  
 
6 TS 42 นายประพันธ์  ประทีปเกาะ 31-พ.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 6
ตอบโดย ศศิธร (1 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 1 TS น.ส. พรอุมา นุ่นคง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 7
ตอบโดย ศศิธร (2 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 3 TS น.ส. นุชนาถ คงทอง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 10 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 8
ตอบโดย ศศิธร (3 มิ.ย. 2559)  
 

แจ้งนิสิตหลังจากที่ประกาศรายชื่อให้มารับงานคืนกลับไปแก้ไข หลังจากวันที่แจ้งให้มารับคืนพร้อมทั้งแก้ไข แล้วส่งไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 9
ตอบโดย ศศิธร (9 มิ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 9 มิ.ย. 59- 15 มิ.ย. 59 รับคืน 16 มิ.ย. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 5 TS นายณครินทร์  เกลี้ยงช่วย  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 6 TS น.ส. ทัศนีย์ สุวรรณ  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 10
ตอบโดย ศศิธร (9 มิ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 2 TS น.ส. ณัฐติกา พรมดำ

ลำดับที่ 4 TS น.ส. ชาลีณี ด้วงนุ้ย

  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 16 มิ.ย. 59)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 11
ตอบโดย ศศิธร (9 มิ.ย. 2559)  
   

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 9 มิ.ย. 59- 15 มิ.ย. 59 รับคืน 16 มิ.ย. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 9 TS น.ส. อังคีรส ไชยฮะนิจ  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 1 IS นายธราพงษ์  มีมุสิทธิ์  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 12
ตอบโดย ศศิธร (9 มิ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 9 มิ.ย. 59- 15 มิ.ย. 59 รับคืน 16 มิ.ย. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 12 TS น.ส. รุ่งศิริ พวงแก้ว  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 13 TS น.ส. กมลา รักษมณี  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 13
ตอบโดย ศศิธร (9 มิ.ย. 2559)  
   

รายชื่อดังกล่าวให้มารับเล่มนำไปแก้ปกออก / หนีบคลิปดำมาเท่านั้น

นายณครินทร์ เกลี้ยงช่วย

น.ส. ทัศนีย์ สุวรรณ

นายซูฮัยรี  บืองาฉา

น.ส. จารุนันท์ มิสสัง

น.ส. กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว

น.ส. เกสรา  กรีพันธ์

น.ส. เบญจพร บัวชุม

น.ส. วิลาวรรณ ศรีพล

น.ส. ฉัตรชฎา วิศพันธุ์

เอกสารสำหรับส่งตรวจ http://www2.tsu.ac.th/grad/load_all.php?cId=4466

หมายเหตุ : เวลามาส่งแจ้งเจ้าหน้าว่าไปแก้ปก นิสิตไม่ต้องเขียนส่งใหม่คะ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-317655 กุ๊ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 14
ตอบโดย ศศิธร (9 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 74 นายอนุวัฒน์ คงราม (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 16 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 15
ตอบโดย ศศิธร (15 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 9 TS น.ส. อังคีรส ไชยฮะนิจ  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 22 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 16
ตอบโดย ศศิธร (15 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 74 นายอนุวัฒน์ คงราม มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 17
ตอบโดย ศศิธร (17 มิ.ย. 2559)  
 
8 TS 4 น.ส. ชาลิณี ด้วงนุ้ย 15-มิ.ย.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 18
ตอบโดย ศศิธร (17 มิ.ย. 2559)  
   

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 20 มิ.ย. 59- 27 มิ.ย. 59 รับคืน 28 มิ.ย. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 5 TS นายณครินทร์  เกลี้ยงช่วย  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 6 TS น.ส. ทัศนีย์ สุวรรณ  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 7 TS นายซูฮัยรี บืองาฉา คณะกรรมการกลาง ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 8 TS น.ส. จารุนันท์ มิงสัง คณะกรรมการกลาง ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 19
ตอบโดย ศศิธร (17 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 13 TS น.ส. กมลา รักษมณี มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 24 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 20
ตอบโดย ศศิธร (21 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 2 น.ส. ณัฐติกา พรมดำ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 27 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 21
ตอบโดย ศศิธร (21 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 1 TS น.ส. พรอุมา นุ่นคง มารับงานคืนจากคณบดีฯ วันที่ 23 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 22
ตอบโดย ศศิธร (22 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 1 IS นายธราพงษ์  มีมุสิทธิ์ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 28 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 23
ตอบโดย ศศิธร (23 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 5 TS นายณครินทร์  เกลี้ยงช่วย  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 28 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 24
ตอบโดย ศศิธร (23 มิ.ย. 2559)  
 

เรื่อง   การจัดอบรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์

เรียน  นิสิตทุกสาขาวิชา

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำช่วยเหลือนิสิตในการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์ ให้ถูกต้องและลดข้อบกพร่องผิดพลาดน้อยลง ซึ่งจะเป็นการลดภาระในการตรวจรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตที่มีความประสงค์จะส่งตรวจรูปแบบและนิสิตที่ส่งตรวจรูปแบบแล้วในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีการจัดอบรม ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียนรวม ๗๓๖ ? ๗๓๘ ชั้น ๓ อาคาร ๗

  นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรม ให้นำงานวิจัยหรือคอมพิวเตอร์พกพาที่มีไฟล์ข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาตรวจสอบและปรับแก้ในวันที่เข้าร่วมการอบรม และแจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับหรือแจ้งทาง         E-mail : kuk_kik7@hotmail.com หรือ ID Line : solnomalove แจ้งเพียงหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะคะ แจ้ง ชื่อ- สกุล รหัสประจำตัวนิสิต หลักสูตร/สาขา ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศศิธร ดีใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ? ๓๑๗-๖๕๕ ภายในวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 25
ตอบโดย ศศิธร (23 มิ.ย. 2559)  
 

 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 23 มิ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 รับคืน 1 ก.ค. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 10 TS น.ส. กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 11 TS น.ส. เกสรา กรีพันธ์  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 26
ตอบโดย ศศิธร (24 มิ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 7 TS นายซูฮัยรี บืองาฉา  มารับงานคืนจากคณบดีฯ เบอร์นิสิตไม่สามารถติดต่อได้ ให้โทรแจ้ง 074-317655 ต่อ 7556 กุ๊ก เพื่อนัดเวลา

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 27
ตอบโดย ศศิธร (24 มิ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 7 TS นายซูฮัยรี บืองาฉา 

ลำดับที่ 6 TS น.ส. ทัศนีย์ สุวรรณ

มารับงานคืนจากคณบดีฯบัณฑิต วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 28
ตอบโดย ศศิธร (24 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 8 TS น.ส. จารุนันท์ มิงสัง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 29 มิ.ย. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 29
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 27 มิ.ย. 59 - 1 ก.ค. 59 รับคืน 4 ก.ค. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 2 IS น.ส. ปราณี ดำเพ็ง  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 14 TS น.ส. พานิศา สรรเพชร  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 30
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
   

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 27 มิ.ย. 59 - 1 ก.ค. 59 รับคืน 4 ก.ค. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 2 IS น.ส. ปราณี ดำเพ็ง  คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 14 TS น.ส. พานิศา สรรเพชร  คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 15 TS น.ส. เบญจพร บัวชุม คณะกรรมการกลาง ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 16 TS น.ส. วิลาวรรณ ศรีพล ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 31
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 10 TS น.ส. กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 2 ก.ค. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 32
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 13 TS น.ส. กมลา รักษมณี มารับงานคืนกลับไปแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 33
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
 
13 TS 3 น.ส. นุชนาถ คงทอง 27-มิ.ย.-59 จนท.ตรวจสอบ แก้ไขก่อน 27-6-59
(แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 2 ก.ค. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 34
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 11 TS น.ส. เกสรา กรีพันธ์  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 2 ก.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 35
ตอบโดย ศศิธร (27 มิ.ย. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 27 มิ.ย. 59 - 4 ก.ค. 59 รับคืน 5 ก.ค. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 17 TS น.ส. ฉัตรชฎา อิศพันธุ์ คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 18 TS น.ส. พัชรี  สุวรรณสอาด คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 36
ตอบโดย ศศิธร (28 มิ.ย. 2559)  
 

เรื่อง   การจัดอบรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์

เรียน  นิสิตทุกสาขาวิชา

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำช่วยเหลือนิสิตในการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์ ให้ถูกต้องและลดข้อบกพร่องผิดพลาดน้อยลง ซึ่งจะเป็นการลดภาระในการตรวจรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตที่มีความประสงค์จะส่งตรวจรูปแบบและนิสิตที่ส่งตรวจรูปแบบแล้วในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีการจัดอบรม ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียนรวม ๗๓๖ - ๗๓๘ ชั้น ๓ อาคาร ๗

  นิสิตที่สนใจเข้าร่วมอบรม ให้นำงานวิจัยหรือคอมพิวเตอร์พกพาที่มีไฟล์ข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาตรวจสอบและปรับแก้ในวันที่เข้าร่วมการอบรม และแจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับหรือแจ้งทาง         E-mail : kuk_kik7@hotmail.com หรือ ID Line : solnomalove แจ้งเพียงหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะคะ แจ้ง ชื่อ- สกุล รหัสประจำตัวนิสิต หลักสูตร/สาขา ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศศิธร ดีใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ - ๓๑๗-๖๕๕ ภายในวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 37
ตอบโดย ศศิธร (30 มิ.ย. 2559)  
 

ลำดับที่ 2 TS น.ส. ณัฐติกา พรมดำ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 5 ก.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 38
ตอบโดย ศศิธร (30 มิ.ย. 2559)  
  ลำดับที่ 73 IS น.ส. สุภาวดี  พริกเล็ก มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 5 ก.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 39
ตอบโดย ศศิธร (30 มิ.ย. 2559)  
 
14 TS 5 นายณครินทร์  เกลี้ยงช่วย
15 TS 8 น.ส. จรุนันท์  มิสสัง
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 40
ตอบโดย ศศิธร (1 ก.ค. 2559)  
 
16 TS  น.ส. พรอุมา นุ่นคง 30-มิ.ย.-59 คณบดีฯตรวจสอบ แก้ไขก่อน 1-7-59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 41
ตอบโดย ศศิธร (1 ก.ค. 2559)  
  นายธราพงษ์ มีสุสิทธิ์ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 42
ตอบโดย ศศิธร (4 ก.ค. 2559)  
 
19   น.ส. กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว 2-ก.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ แก้ไขก่อน 4-7-59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 43
ตอบโดย ศศิธร (4 ก.ค. 2559)  
  นายสุชาติ ชายมัน มารับงานคืนจากคณบดีฯ เบอร์นิสิตไม่สามารถติดต่อได้ ให้โทรแจ้ง 074-317655 ต่อ 7556 กุ๊ก เพื่อนัดเวลา

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 44
ตอบโดย ศศิธร (5 ก.ค. 2559)  
  น.ส. ปราณี ดำเพ็ง มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 10 ก.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 45
ตอบโดย ศศิธร (5 ก.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 17 TS น.ส. ฉัตรชฎา อิศพันธุ์ 

20   นายซูชัยรี  บืองาฉา 3-ก.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ แก้ไขก่อน

รายชื่อดังกล่าวมารับงานนคืนกลับไปแก้ไข (ส่งไม่เกิน 10 ก.ค. 59)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 46
ตอบโดย ศศิธร (5 ก.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 6 น.ส. ทัศนีย์  สุวรรณ มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 10 ก.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 47
ตอบโดย ศศิธร (5 ก.ค. 2559)  
  น.ส. พัชรี สุวรรณสอาด มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 10 ก.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 48
ตอบโดย ศศิธร (7 ก.ค. 2559)  
 
10 TS 9 น.ส. อังคีรส ไชยฮะนิจ
22   น.ส. จุฑามาศ แนวบรรทัด
24   นายสุทธิพงษ์ รักเล่ง
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 11 ก.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 49
ตอบโดย ศศิธร (7 ก.ค. 2559)  
  แจ้งนิสิตส่งตรวจรูปแบบทุกสาขา เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งในกระทู้ว่าได้รับการอนุมัติเข้าเล่มหรือไม่  ให้นิสิตเช็คจากหน้าใบบว.12/บว 32 เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 50
ตอบโดย ศศิธร (7 ก.ค. 2559)  
 
25   น.ส. ณัฐติกา พรมดำ 5-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 51
ตอบโดย ศศิธร (7 ก.ค. 2559)  
 
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบวันที่ 7ก.ค. -12 ก.ค.59 รับคืน 13 ก.ค. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 21 TS นายซุลกิฟลี วาโด คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 23TS น.ส. วิมลรัตน์ รัตนประทีป คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 24 TS น.ส. ปิยาพร  ทัยศรี  ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 33 TS นางสิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์ ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 52
ตอบโดย ศศิธร (7 ก.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 39 TS น.ส. เกศสิริ มะลี  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 53
ตอบโดย ศศิธร (7 ก.ค. 2559)  
 
26 TS 31 น.ส. อุทัยวรรณ สังคานาคิน 7-ก.ค.-59
27 TS 10 น.ส. กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว 7-ก.ค.-59
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข (ให้นิสิตดูรายละเอียดอีกครั้งตามหน้าใบ บว.32/บว 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 54
ตอบโดย ศศิธร (8 ก.ค. 2559)  
 

แจ้งระยะเวลาการตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ เริ่มส่งตรวจสอบวันที่ 11 ก.ค. -15 ก.ค.59 รับคืน 21 ก.ค. 59 (ประมาณเวลาไว้ 1 สัปดาห์ ให้เช็ครอรายชื่อประกาศอีกครั้ง  มารับงานคืนกลับไปแก้ไข )

ลำดับที่ 4 IS นางรุ่งกานต์  ลานแดง คณะกรรมการกลาง อ.พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 5 IS นายมังกร  รัตนจำนงค์ คณะกรรมการกลาง อ. พเยาว์  อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 6 IS นายอัศนี  รัตนชัย  คณะกรรมการกลางผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่ 7 IS น.ส. สุภาวดี  พริกเล็ก คณะกรรมการกลาง ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ  เป็นผู้ตรวจสอบ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 55
ตอบโดย ศศิธร (8 ก.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 21 TS นายซุลกิฟลี วาโด มารับงานคืนกลับไปแก้ไข แก้ไขแล้วส่งไม่เกิน 16 ก.ค. 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 56
ตอบโดย ศศิธร (8 ก.ค. 2559)  
 
28 TS 27 นายวรสิทธิ์  วัฒนสุทร 8-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 57
ตอบโดย ศศิธร (8 ก.ค. 2559)  
 
29 TS 28 น.ส. สุพรรษา รักษวงค์ 8-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 58
ตอบโดย ศศิธร (8 ก.ค. 2559)  
 
TS 16 น.ส. วิลาวรรณ ศรีพล 8-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 59
ตอบโดย ศศิธร (8 ก.ค. 2559)  
 
31 TS 41 น.ส. ลักขณา โชติธรรม 8-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ แก้ไขก่อน
มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 60
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 
IS 8 2-ก.ค.-59 นายจเด็ด รัศมิทัต
 เอกสารไม่ครบ ขาดประวัติย่อผู้วิจัย ขาดใบตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการตรวจสอบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 61
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 

แจ้งนิสิตส่งตรวจรูปแบบทุกสาขา

          หลังจากได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มได้ ให้นิสิตไปเช็คในส่วนของ ใบรับรอง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งเช็คบรรณานุกรมทั้งในอ้างอิง ให้ตรงกับบรรณานุกรม ทั้งชื่อและปี พ.ศ. และรูปแบบให้ถูกต้อง ตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ หลังจากนิสิตส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ แล้วหากตรวจสอบพบในจุดดังกล่าว จะต้องถูกรื้อเล่ม แล้วทำให้ถูกต้องจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 62
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 

ลำดับที่ 6 IS นายอัศนี  รัตนชัย 

ลำดับที่ 4 IS นางรุ่งกานต์  ลานแดง 

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 63
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
  ลำดับที่ 23TS น.ส. วิมลรัตน์ รัตนประทีป

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 64
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 
33 TS 25 น.ส. ศิริพร ศิริกาญจนโรจน์ 8-ก.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 65
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 
แจ้งรายชื่อและลำดับในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รอการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรูปแบบ จัดเรียงตามลำดับคิวและวันเวลาที่ส่ง (คนที่ส่งตรวจรอบแรก ครั้งที่ 1)
ลำดับที่ ลำดับคิวที่ วันที่ส่งตรวจ ชื่อ-ชื่อสกุล
1 IS 4 25-มิ.ย.-59 นางรุ่งกานต์ ลานแดง
2 IS 5 26-มิ.ย.-59 นายมังกร  รัตนจำนงค์
3 IS 6 26-มิ.ย.-59 นายอัศนี  รัตนชัย
4 IS 7 29-มิ.ย.-59 น.ส. สุภาวดี  พริกเล็ก
5 IS 8 2-ก.ค.-59 นายจเด็ด รัศมิทัต
6 TS 35 2-ก.ค.-59 น.ส. อีนาส สะดียามู
7 TS 36 3-ก.ค.-59 น.ส.มุทริกา จินากุล
8 TS 37 3-ก.ค.-59 น.ส.พิชาวดี เหมศิริ
9 TS 38 3-ก.ค.-59 น.ส.จิราภรณ์ ทองเพ็ง
10 TS 39 4-ก.ค.-59 น.ส. เกศสิริ มะลี
11 IS 9 4-ก.ค.-59 น.ส.กุสุมา  กองกุล
12 TS 40 4-ก.ค.-59 น.ส.วิภาพร หอมนุ้ย
13 IS 10 5-ก.ค.-59 นายอภิเจษฎ์  ปานเจี้ยง
14 TS 41 5-ก.ค.-59 นางอุทัย ศิริคุณ
15 IS 11 5-ก.ค.-59 ว่าที่ ร.ต. หญิงปภาวี ตตพันธ์
16 TS 42 5-ก.ค.-59 น.ส. สุไวบ๊ะ มาราสา
17 TS 43 5-ก.ค.-59 นายจิรศักดิ์ แดงเอียด
     
ลำดับที่ ลำดับคิวที่ วันที่ส่งตรวจ ชื่อ-ชื่อสกุล
18 TS 44 5-ก.ค.-59 นายเมธี แก้วสนิท
19 TS 45 5-ก.ค.-59 น.ส. คอดีญะฮ์ แซ่หลี
20 TS 46 5-ก.ค.-59 น.ส. สุคนธา พูลแก้ว
21 TS 47 6-ก.ค.-59 น.ส. ปวีณา ดีชุม
22 TS 48 7-ก.ค.-59 น.ส. จุฑามาศ ประดิษฐสาร
23 TS 49 7-ก.ค.-59 น.ส. อาฐิตา เรศประดิษฐ์
24 TS 50 7-ก.ค.-59 นายปกรณ์  ชาติพันธุ์
25 TS 51 7-ก.ค.-59 น.ส. นะดา  แสงวิมาน
26 TS 52 7-ก.ค.-59 น.ส. กมลา แก้วสนิท
27 TS 53 7-ก.ค.-59 น.ส. รอซีดะห์ ลาโฮ๊ะยา
28 TS 54 7-ก.ค.-59 พต.ท. คมณ์เดช เปาะทอง
29 TS 55 7-ก.ค.-59 น.ส. กันต์กมล  หนูเมียน
30 TS 56 7-ก.ค.-59 น.ส. จุฑาทิพย์  ไกรนรา
31 IS 12 7-ก.ค.-59 นายสิทธิวัฒน์  หนูสง
32 TS 57 7-ก.ค.-59 นายศิริศักดิ์ แก้วฉิมพลี
33 TS 58 7-ก.ค.-59 นายโสภณ สมบัติแก้ว
34 TS 59 7-ก.ค.-59 นายณรงค์ ชลสินธุ์
35 IS13 7-ก.ค.-59 น.ส. นิตยา แสงนพรัตน์
36 IS 14 7-ก.ค.-59 น.ส. สุกัญญา ทองแสงแก้ว
     
ลำดับที่ ลำดับคิวที่ วันที่ส่งตรวจ ชื่อ-ชื่อสกุล
37 TS 60 7-ก.ค.-59 น.ส. ซอลีหะห์ บือราเฮง
38 TS 61 7-ก.ค.-59 นายภวินท์ ฤทธิ์ณรงค์
39 TS 62 8-ก.ค.-59 น.ส. มาณวิกา  บุญยเกียรติ
40 TS 63 8-ก.ค.-59 น.ส. นิชนาจ ไชยพรม
41 TS 64 8-ก.ค.-59 น.ส. ชนาทิพย์  ไชยลึก 
42 TS 65 8-ก.ค.-59 นายอรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์
43 TS 66 8-ก.ค.-59 น.ส. ปาริชาติ แซ่เบ๊
44 TS 67 8-ก.ค.-59 น.ส. ประกายดาว คมประมูล
45 TS 68 8-ก.ค.-59 นางบุณฑริกา  ทรัพย์เจริญ
46 TS 69 8-ก.ค.-59 น.ส. นารือมา สาและ
47 TS 70 8-ก.ค.-59 น.ส. อุษณี  แวอูเซ้ง
48 TS 71 8-ก.ค.-59 น.ส. อาอีด๊ะห์ หะยีดาแม
49 TS 72 8-ก.ค.-59 น.ส. อุษา ส่งศรี
50 TS 73 8-ก.ค.-59 นางอาภรณ์ มณีรัตน์
51 TS 74 8-ก.ค.-59 นายนิดิน แวฮามะ
52 TS 75 8-ก.ค.-59 นางสวการย์  ชูแสง
53 TS 76 8-ก.ค.-59 น.ส. สุดารัตน์  อินทรมุณี
54 TS 77 8-ก.ค.-59 นายนรากร ประคำศรี
ลำดับที่ ลำดับคิวที่ วันที่ส่งตรวจ ชื่อ-ชื่อสกุล
55 TS 78 8-ก.ค.-59 น.ส. วรรณี  อมตเวทย์
56 IS 15 8-ก.ค.-59 น.ส. กนกกาญจน์  คชคีรีเดชไกร
57 TS 79 8-ก.ค.-59 น.ส. ภัธวัน สินฉิม
58 TS 80 8-ก.ค.-59 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง กลิ่นหอม
59 TS 81 8-ก.ค.-59 น.ส. รุสนี มะตาเยะ
60 TS 82 8-ก.ค.-59 นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์
61 TS 83 8-ก.ค.-59 น.ส. นูรมา ตาเละ
62 TS 84 8-ก.ค.-59 น.ส. ปัทมาสน์  มัชฌิกะ
63 IS16 8-ก.ค.-59 นาย ปรัชญา จันทร์แก้ว
64 IS 17 8-ก.ค.-59 นาย บารเมษฐ์ เพ็ชรโน
65 IS 18 8-ก.ค.-59 นางสาว อรทัย เหมืองจา
66 IS 19 8-ก.ค.-59 นางสาว ปรมาพร ขุนสุวรรณ์
67 TS 85 8-ก.ค.-59 นางสาว สุปราณี เปียวิเศษ
68 TS 86 8-ก.ค.-59 นาย ไพศิลป์ พรายดัสถ์
69 TS 87 8-ก.ค.-59 นางสาว ภาวิณี เนื่องนำ
70 TS 88 8-ก.ค.-59 นางสาว อัญชิสา แก้วเอียด
71 TS 89 9-ก.ค.-59 น.ส. เกศินี ใหมคง

หมายเหตุ ลำดับที่ 55 TS 78 /ลำดับที่ 69 TS 87 ยังไม่นำเล่มมาส่งที่บัณฑิต ให้ส่งด่วนที่สุดวันที่ 9 ก.ค. 59 ไม่เกิน 16.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 66
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 
34 TS 19 น.ส.  พินันทา วงศ์จินดา 8-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
TS 35 2-ก.ค.-59 น.ส. อีนาส สะดียามู
IS 5 26-มิ.ย.-59 นายมังกร  รัตนจำนงค์

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 67
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 
36 TS 22 น.ส. สุริสา แววศรี 8-ก.ค.-59

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 68
ตอบโดย ศศิธร (9 ก.ค. 2559)  
 
8 TS 37 3-ก.ค.-59 น.ส.พิชาวดี เหมศิริ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 69
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 
9 TS 38 3-ก.ค.-59 น.ส.จิราภรณ์ ทองเพ็ง

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 70
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

37 TS 32 น.ส. วรรณี  ปาทาน  10-ก.ค.-59

TS 38 3-ก.ค.-59 น.ส.จิราภรณ์ ทองเพ็ง

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 71
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

แจ้งนิสิตส่งตรวจรูปแบบทุกสาขา

หลังจากได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่มได้ ให้นิสิตไปเช็คในส่วนของ ใบรับรอง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งเช็คบรรณานุกรมทั้งในอ้างอิง ให้ตรงกับบรรณานุกรม ทั้งชื่อและปี พ.ศ. และรูปแบบให้ถูกต้อง ตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ หลังจากนิสิตส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ แล้วหากตรวจสอบพบในจุดดังกล่าว จะต้องถูกรื้อเล่ม แล้วทำให้ถูกต้องจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์

นิสิตที่ได้รับการอนุมัติแก้ไขและเข้าเล่มได้ ให้นิสิตแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่ต้องนำส่งตรวจใหม่ ดำเนินการเรื่องเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์มาส่งไม่เกิน 5 ส.ค. 59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 72
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 
38 TS 7 นายซูชัยรี  บืองาฉา 10-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 73
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 
TS 6 น.ส. ทัศนีย์ สุวรรณ 10-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 74
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

40 TS 34 น.ส. รุจิรา บัวลอย 10-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 


(รอบแรก ครั้งที่ 1)

9 TS 38 3-ก.ค.-59 น.ส.จิราภรณ์ ทองเพ็ง

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

หมายเหตุ : ของคิวก่อนหน้า คณะกรรมการกำลังตรวจอยู่เป็นไปตามคิว เนื่องจากมีกรรมการตรวจ 2 ท่านความเร็วในการตรวจของแต่ละท่านไม่เท่ากัน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 75
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

น.ส. รุ่งศิริ พวงแก้ว ขาดใบบว. 12 บว. 11 นำเอกสารมาส่งด่วน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 76
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

41 TS 30 นายอนุสรณ์  ช่อลำเจียก 10-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

ให้นิสิตไปเช็คชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ในอ้างอิงให้ตรงบรรณานุกรมใหม่ทั้งหมด เช็คใหม่ด้วยตนเอง นำส่งตรวจในรอบ 3

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)


(รอบแรก ครั้งที่ 1)

5 IS 8 2-ก.ค.-59 นายจเด็ด รัศมิทัต

12 TS 40 4-ก.ค.-59 น.ส.วิภาพร หอมนุ้ย

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 77
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

44 TS 20 น.ส. จุฑามาศ แนวบรรทัด 11-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 78
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

(รอบแรก ครั้งที่ 1)

13 IS 10 5-ก.ค.-59 นายอภิเจษฎ์  ปานเจี้ยง

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 79
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

45 TS 17 น.ส. ฉัตรชฎา วิศพันธุ์ 11-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 80
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

46

TS 11 น.ส. เกสรา กรีพันธ์  11-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
47 TS 39 น.ส. เกศสิริ  มะลี 11-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 81
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบสามฯ ครั้งที่ 3)

48 TS 9 น.ส. อังคีรส ไชยฮะนิจ 11-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 82
ตอบโดย ศศิธร (11 ก.ค. 2559)  
 

รอบแรก ครั้งที่ 1)

11 IS 9 4-ก.ค.-59 น.ส.กุสุมา  กองกุล

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 14 ก.ค. 59)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 83
ตอบโดย ศศิธร (12 ก.ค. 2559)  
 

แจ้งลำดับและรายชื่อส่งให้คณบดีฯตรวจสอบในรอบที่ 2 เป็นต้นไป (อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรอรายชื่อยืนยันให้มารับงานคืนอีกครั้ง)

ลำดับ ลำดับคิวTS/IS รายชื่อนิสิต วันที่ส่ง คณบดีฯตรวจสอบ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หมายเหตุ

4   นายรุสลาม  แวกาจิ 17-มิ.ย.-59 คณบดีฯตรวจสอบ  
32 TS 18 น.ส. พัชรี สุวรรณสอาด 8-ก.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ  
42 IS 2 น.ส. ปราณี  ดำเพ็ง 10-ก.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ  
43 TS 12 น.ส. รุ่งศิริ พวงแก้ว 10-ก.ค.-59 คณบดีฯตรวจสอบ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 84
ตอบโดย ศศิธร (12 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

49 IS 8 นายจเด็ด  รัศมิทัต 12-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 85
ตอบโดย ศศิธร (12 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

50 IS 4 นางรุ่งกานต์  ลานแดง 12-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 86
ตอบโดย ศศิธร (12 ก.ค. 2559)  
   

แจ้งอีกครั้งลำดับที่ดังกล่าวให้มารับงานคืนกลับไปแก้ไขโดยด่วน แก้ไขแล้วส่ง ส่งเล่มไม่เกิน 14 ก.ค. 59

IS = การค้นคว้าอิสระ

TS = วิทยานิพนธ์

IS 4 , 8

TS 1 ,11,17,24,23,27,28,30,39,34, (TS41 ลักขณา)

เนื่องจากรอบ 2 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ (ศศิธร) จะเป็นตรวจสอบให้ ดังนั้นเพื่อให้ทันเวลาในการตรวจสอบ และมีวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 59 จึงจำเป็นต้องให้นิสิตแก้ไขงานให้เร็วที่สุด ไม่เกิน 2 วัน หากผิดไม่เกิน 10 จุดจะอนุมัติให้เข้าเล่มได้ (เฉพาะนิสิตที่ยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่ม)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 87
ตอบโดย ศศิธร (13 ก.ค. 2559)  
 

แจ้งนิสิตที่ส่งตรวจรูปแบบทุกสาขาวิชา

ให้นิสิตเช็คคำตอบที่ 50 เป็นต้นไป เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถแจ้งเป็นคำตอบสุดท้ายได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 88
ตอบโดย ศศิธร (13 ก.ค. 2559)  
 

 

รอบแรก ครั้งที่ 1)

14 TS 41 5-ก.ค.-59 นางอุทัย ศิริคุณ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 15 ก.ค. 59)

รอบแรก ครั้งที่ 1) ถึงคิวที่ 15 /IS 11 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 89
ตอบโดย ศศิธร (13 ก.ค. 2559)  
 

รอบแรก ครั้งที่ 1)

16 TS 42 5-ก.ค.-59 น.ส. สุไวบ๊ะ มาราสา

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 15 ก.ค. 59)


รอบแรก ครั้งที่ 1) ถึงคิวที่ 16/TS 42


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 90
ตอบโดย ศศิธร (13 ก.ค. 2559)  
 

รอบสองฯ ครั้งที่ 2)

52 IS 5 นายมังกร รัตนจำนงค์ 13-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
53 IS 6 นายอัศนี รัตนชัย 13-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ
54 TS 17 น.ส. ฉัตรชฎา วิศพันธุ์ 13-ก.ค.-59 จนท.ตรวจสอบ

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 91
ตอบโดย ศศิธร (13 ก.ค. 2559)  
   

รอบแรก ครั้งที่ 1)

15 IS 11 5-ก.ค.-59 ว่าที่ ร.ต. หญิงปภาวี ตตพันธ์

มารับงานคืนกลับไปแก้ไข  (หากยังไม่อนุมัติให้เข้าเล่มแก้ไขแล้วส่ง ไม่เกิน 15 ก.ค. 59)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 92
ตอบโดย ศศิธร (13 ก.ค. 2559)  
 

แจ้งนิสิตที่ส่งตรวจรูปแบบทุกสาขาวิชา

แจ้งย้ายกระทู้ เป็นชื่อ

ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 NEW (ลิงค์แรกของกระทู้) ให้นิสิตไปตามงานในกระทู้ใหม่คะ 

 เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถแจ้งเป็นคำตอบสุดท้ายได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คำตอบที่ 93
ตอบโดย ศศิธร (14 ก.ค. 2559)  
  เพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามในไลน์กลุ่มของบัณฑิตวิทยาลัย ID line : solnomalove หากนิสิตอยู่ในกลุ่มแล้วให้เชิญเพื่อนนิสิตคนอื่นๆ เข้ากลุ่มมาด้วย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000