กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
การขอรับการค้นคว้าอิสระ
  การค้นคว้าอิสระของนางสาวนารีรัตน์ ทองหอม 591997022 สาขาการบริหารการศึกษา ส่งตรวจรูปเล่มไว้ อยากทราบว่าตรวจให้แล้วยังค่ะ ขอบคุณค่ะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ นารีรัตน์ ทองหอม วันที่ 6 ม.ค. 2561 
 
   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000