กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์
  เรียน บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อกลับไปแก้ไข ดิฉัน นางสาวมาธวี ทิพย์มุณี รหัสนิสิต 592995004 นำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 3) ลำดับที่ 11 รบกวนสอบถาม ว่าถึงลำดับที่อาจารย์ตรวจหรือยังค่ะ ขอบคุณค่ะ ด้วยควรเคารพ มาธวี ทิพย์มุณี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ Mathavee วันที่ 30 มิ.ย. 2561 
 
 คำตอบที่ 1
ตอบโดย staff (30 มิ.ย. 2561)  
  ส่งให้อาจารย์ตรวจแล้ว อยู่ในระหว่างการอ่านค่ะ รายละเอียดการแจ้งชื่อผู้อ่านเสร็จเรียบร้อย นิสิตสามารถติดตามได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งในเว็บไซต์ทุกครั้งที่อาจารย์อ่านเสร็จค่ะ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000